• Home
  • Popularne pytania
W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania zakupionej Karty, należy niezwłocznie zgłosić to w autoryzowanym punkcie sprzedaży lub w partnerskim punkcie sprzedaży.
Tak, godziny i dni aktywacji Pakietów i Biletu mogą być różne.
                    
Nie, karta jest imienna, trzeba ją podpisać, w związku z czym może być używana tylko przez jedną osobę.
Jest możliwość wyboru. Podczas wypełniania formularza proszę podać datę oraz godzinę, od której Karta ma być aktywna. 
                    
Kartę można oddać w ciągu 4 godzin od momentu zakupu bez podania przyczyny. Zwrot może się odbyć tylko w miejscu zakupu karty i za okazaniem dowodu zakupu. Po skorzystaniu z niej zwrot nie jest możliwy.
​ Nie musisz kupować drugiej Karty. Możesz  doładować nowy pakiet na kartę, którą już posiadasz. 
                    
Nie jest wymagane okazywanie dowodu wpłaty, wystarczy pokazać kartę. Karta musi zostać odczytana, aby zweryfikować czy jest aktywna. Ma to również na celu prowadzenie statystyk.
Każdy kto dokona zakupu w autoryzowanych punktach sprzedaży i partnerskich punktach sprzedaży może być użytkownikiem Karty Turysty.
Wraz z dowodem zakupu podejdź do jednego z autoryzowanych punktów sprzedaży, których listę znajdziesz tutaj. Zgubiona Karta zostanie zablokowana, a Ty otrzymasz nową kartę. Opłata manipulacyjna to 25 PLN. 
                    

Potrzebujesz Pomocy?Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Wały Jagiellońskie 2a, 80-887 Gdańsk

+48 58 732 70 41

czynne:
09.00-18.00 / 7dni w tygodniu